Month: February 2021

แห่กราบพ่อปู่ฤาษีพรหมเมศ หวังเลขเด็ดก่อนตรุษจีนแห่กราบพ่อปู่ฤาษีพรหมเมศ หวังเลขเด็ดก่อนตรุษจีน

บรรยากาศก่อนวันตรุษจีน ภายในอาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ บริเวณริมถนนสายบางปะอิน-บางบัวทอง ใกล้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร