Month: May 2022

ฝูงผึ้งหลวงแห่ยึดบ้านถึง 6 รัง ชาวบ้านขอเลขเด็ด ถูกต่อเนื่องถึง 2 งวดฝูงผึ้งหลวงแห่ยึดบ้านถึง 6 รัง ชาวบ้านขอเลขเด็ด ถูกต่อเนื่องถึง 2 งวด

กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านฮือฮา เมื่อมีฝูงผึ้งหลวงแห่มายึดบ้านที่อาศัยอยู่ใน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีการทำรังใว้ถึง