Tag: ขนรักแร้

ขนรักแร้ทำให้ตัวเหม็นจริงหรือ

ขนรักแร้ทำให้ตัวเหม็นจริงหรือ ?ขนรักแร้ทำให้ตัวเหม็นจริงหรือ ?

ขนรักแร้ทำให้ตัวเหม็นจริงหรือ ? กลิ่นรักแร้หรือกลิ่นเต๋านั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสถานการณ์ เช่น อาการร้อน