Tag: ถนนพระราม 2

ศาลเจ้าแม่งูจงอาง

ศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูก ของาน พร้อมเลขเด็ดศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูก ของาน พร้อมเลขเด็ด

ถ้าใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวถนนพระราม 2 บ่อยๆอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงคำร่ำลือของชาวบ้านแถวนั้นถึงเจ้าแม่จงอางซึ่งเป็นเรื่องราว ของงูจงอางที่บันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่เคารพศรัทธาจนสร้างเป็น ศาลให้กราบไหว้ขอพรในสิ่งที่ปรารถนา