Tag: ราศีมีน

heng04

ราศีไหน? 2 ราศีที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ ต้องจ่ายมากกว่ารับราศีไหน? 2 ราศีที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ ต้องจ่ายมากกว่ารับ

ช่วงนี้มี 2 ราศีที่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างมาก ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องจ่าย ระวังการชักหน้าไม่ถึงหลัง