Tag: ศรีถ้อย

แห่ขอโชค พยานาคขดตัว ณ จังหวัดพะเยาแห่ขอโชค พยานาคขดตัว ณ จังหวัดพะเยา

ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันเดินทางเข้ามา ภายในวัดศรีบุญชุม บ้านป่าสัก หมู่ 5